Warunki korzystania

Warunki korzystania z gry Speedway Manager

Niniejsza aplikacja internetowa jest własnością SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni. Aplikacja internetowa utrzymywana jest w celach rozrywkowych, a dostęp do niej jest możliwy zgodnie z poniższymi „Warunkami korzystania z gry” oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Nazwy i znaki firmowe lub produktowe używane w aplikacji internetowej są prawnie chronionymi znakami zastrzeżonymi należącymi do ich właścicieli.

2. Dystrybucja, reprodukcja, przedstawianie, adaptacja, modyfikacja, publikacja, przesyłanie, tłumaczenie, sprzedaż oraz inne dysponowanie materiałami publikowanymi w niniejszej aplikacji internetowej lub ich częścią, jak również wyglądem i organizacją aplikacji internetowej, w dowolnej formie i w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Marcina Lewandowskiego, jest zabronione.

3. SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. dokłada wszelkiej staranności, aby aplikacja internetowa była wolna od błędów, jednakże nie udziela żadnych gwarancji.

4. SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przeoczenia w zawartości aplikacji internetowego.

5. Cała zawartość aplikacji internetowej dostarczana jest bez jakichkolwiek gwarancji, rękojmi, w tym między innymi gwarancji przydatności do określonego celu, gwarancji przydatności handlowej, ani gwarancji nienaruszania praw.

6. Korzystanie z aplikacji internetowej odbywa się na własne ryzyko. Ani SpeedwayManager.pl Sp. z o.o., ani inne strony zaangażowane w tworzenie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, będące wynikiem lub pośrednie roszczenia z tytułu strat moralnych wynikających z dostępu lub korzystania z aplikacji internetowej. SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. nie udziela żadnych gwarancji ani obietnic, że aplikacja jest wolna od błędów, wirusów oraz innych niebezpiecznych materiałów i programów, ani że będzie działał bez zakłóceń. SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego, czy inne szkody na mieniu związane z dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem aplikacji internetowej lub pobieraniem z aplikacji internetowej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, materiałów wideo lub audio.

7. Aplikacja internetowa może zawierać odwołania (linki) do stron internetowych, których właścicielem jest strona trzecia. SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. nie odpowiada za zawartość tych stron. Użytkownik przechodzi do oraz korzysta z takich stron i/lub ich zawartości na własne ryzyko.

8. SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do skasowania i trwałego usunięcia konta użytkownika z aplikacji internetowej z lub bez wypowiedzenia.

9. W aplikacji internetowej istnieje możliwość zakupu wirtualnej waluty w grze, która może wymagać uiszczenia opłaty za pomocą "prawdziwych pieniędzy" w celu uzyskania wirtualnej waluty. Zakup wirtualnej waluty jest ostateczny i nie podlega zwrotowi, wymianie, zbywalności, z wyjątkiem własnego uznania przez SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. Nie można kupować, sprzedawać lub wymieniać wirtualnej waluty poza aplikacją internetową. Takie postępowanie jest naruszeniem warunków i może spowodować usunięcie konta z aplikacji internetowej i/lub działania prawne.

10. SpeedwayManager.pl Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany zawartości aplikacji internetowej i wszelkich zawartych w niej informacji, w tym niniejszych warunków korzystania z gry. Wszelkie tego typu zmiany są wiążące.