Warunki korzystania

Warunki korzystania z gry Speedway Manager

Niniejsza aplikacja internetowa jest własnością firmy SpeedwayManager.pl z siedzibą w Gdyni. Aplikacja internetowa utrzymywana jest w celach rozrywkowych, a dostęp do niej jest możliwy zgodnie z poniższymi "Warunkami korzystania z gry" oraz z obowiązującymi przepisami prawa.

1. Nazwy i znaki firmowe lub produktowe używane w aplikacji internetowej są prawnie chronionymi znakami zastrzeżonymi należącymi do ich właścicieli.

2. Dystrybucja, reprodukcja, przedstawianie, adaptacja, modyfikacja, publikacja, przesyłanie, tłumaczenie, sprzedaż oraz inne dysponowanie materiałami publikowanymi w niniejszej aplikacji internetowej lub ich częścią, jak również wyglądem i organizacją aplikacji internetowej, w dowolnej formie i w dowolny sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Marcina Lewandowskiego, jest zabronione.

3. SpeedwayManager.pl dokłada wszelkiej staranności, aby aplikacja internetowa była wolna od błędów, jednakże nie udziela żadnych gwarancji.

4. SpeedwayManager.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy i przeoczenia w zawartości aplikacji internetowego.

5. Cała zawartość aplikacji internetowej dostarczana jest bez jakichkolwiek gwarancji, rękojmi, w tym między innymi gwarancji przydatności do określonego celu, gwarancji przydatności handlowej, ani gwarancji nienaruszania praw.

6. Korzystanie z aplikacji internetowej odbywa się na własne ryzyko. Ani SpeedwayManager.pl, ani inne strony zaangażowane w tworzenie nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, będące wynikiem lub pośrednie roszczenia z tytułu strat moralnych wynikających z dostępu lub korzystania z aplikacji internetowej. SpeedwayManager.pl nie udziela żadnych gwarancji ani obietnic, że aplikacja jest wolna od błędów, wirusów oraz innych niebezpiecznych materiałów i programów, ani że będzie działał bez zakłóceń. SpeedwayManager.pl nie ponosi odpowiedzialności i nie będzie ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenia sprzętu komputerowego, czy inne szkody na mieniu związane z dostępem, korzystaniem lub przeglądaniem aplikacji internetowej lub pobieraniem z aplikacji internetowej jakichkolwiek materiałów, danych, tekstów, zdjęć, materiałów wideo lub audio.

7. Aplikacja internetowa może zawierać odwołania (linki) do stron internetowych, których właścicielem jest strona trzecia. SpeedwayManager.pl nie odpowiada za zawartość tych stron. Użytkownik przechodzi do oraz korzysta z takich stron i/lub ich zawartości na własne ryzyko.

8. SpeedwayManager.pl zastrzega sobie prawo do skasowania i trwałego usunięcia konta użytkownika z aplikacji internetowej z lub bez wypowiedzenia.

9. W aplikacji internetowej istnieje możliwość zakupu wirtualnej waluty w grze, która może wymagać uiszczenia opłaty za pomocą "prawdziwych pieniędzy" w celu uzyskania wirtualnej waluty. Zakup wirtualnej waluty jest ostateczny i nie podlega zwrotowi, wymianie, zbywalności, z wyjątkiem własnego uznania przez SpeedwayManager.pl Nie można kupować, sprzedawać lub wymieniać wirtualnej waluty poza aplikacją internetową. Takie postępowanie jest naruszeniem warunków i może spowodować usunięcie konta z aplikacji internetowej i/lub działania prawne.

10. SpeedwayManager.pl zastrzega sobie prawo do aktualizacji i zmiany zawartości aplikacji internetowej i wszelkich zawartych w niej informacji, w tym niniejszych warunków korzystania z gry. Wszelkie tego typu zmiany są wiążące.