Polityka prywatności

Polityka prywatności

1. Administratorem danych osobowych użytkowników aplikacji internetowej będących osobami fizycznymi jest Marcin Lewandowski.

2. Udostępnianie danych osobowych w związku z korzystaniem z aplikacji internetowej jest dobrowolne. Należy jednak pamiętać, że odmowa udostępnienia określonych danych może wiązać się z niemożliwością korzystania z części lub wszystkich funkcjonalności aplikacji internetowej.

3. Marcin Lewandowski przetwarza dane osobowe użytkowników w związku ze świadczeniem na ich rzecz usługi w następującym zakresie: adres e-mail oraz adres IP.

4. Marcin Lewandowski przetwarza dane osobowe klientów przede wszystkim w celu prawidłowego świadczenia usługi, jak również w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług.

5. Marcin Lewandowski jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych użytkowników podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usługi za pośrednictwem aplikacji internetowej (np. w celu realizacji płatności), przy czym w żadnym przypadku podmiot trzeci nie będzie uprawniony do wykorzystywania powierzonych danych w celach marketingowych.

6. Marcin Lewandowski zapewnia wszystkim zarejestrowanym użytkownikom realizację uprawnień wynikających z Ustawy, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach Ustawy.

7. Aplikacja internetowa przeznaczona jest dla osób pełnoletnich, tj. takich, które ukończyły 18 (osiemnaście) lat. Dokonując rejestracji w aplikacji internetowej, każdy użytkownik oświadcza jednocześnie, że ma ukończone 18 lat.

8. Osoby, które nie ukończyły 18-ego roku życia mogą korzystać z naszej aplikacji internetowej za zgodą i pod nadzorem ich przedstawicieli ustawowych. Osoby małoletnie prosimy o nieudostępnianie nam żadnych informacji, w szczególności danych osobowych.

10. Zapewnienie bezpieczeństwa danych naszych użytkowników jest dla nas najważniejsze. W każdym przypadku, gdy użytkownik w formularzu rejestracji udostępnia nam dane wymagające szczególnej ochrony szyfrujemy te informacje przy zastosowaniu certyfikatu SSL (Secure Socket Layer).

11. Aplikacja internetowa korzysta z plików cookies w celu optymalizacji korzystania z aplikacji internetowej, a także dostosowania jej zawartości do preferencji użytkownika. Używa ich również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Użytkownik może jednak ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby pliki cookies nie zapisywały się na jego dysku albo automatycznie usuwały w określonym czasie. Ustawienia te mogą więc zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Niestety, w konsekwencji może to prowadzić do problemów z korzystania z aplikacji internetowej lub niedostępności niektórych usług.

12. Marcin Lewandowski zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian lub uzupełnień do niniejszej Polityki Prywatności.